Symbionics STW project

Gepost door: Freek Tönis op 19 maart 2015

Hankamp Rehab BV participeert in een groot STW project met een bedrag van +/- € 200.000,=. Hankamp gelooft in het ontwikkelen van nieuwe technologie voor de revalidatie markt zowel therapeutisch als ondersteunend 다운로드. Zie hieronder, meer info met betrekking tot het STW project Symbionics.

Programmaleider is prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman (Universiteit Twente) 다운로드. Samenwerking van Universiteit Twente, TU Delft, Vrije Universiteit, Radboud Universiteit, UMC Groningen, Maastricht UMC, drie kennisinstituten, twaalf bedrijven en zes andere organisaties 다운로드.

Symbionics-klein

Steeds meer mensen met een lichamelijke beperking vertrouwen in het dagelijks leven op ondersteuning via een hulpmiddel; een zogenaamd “assistive device” 다운로드. Dergelijke hulpmiddelen verbeteren de mogelijkheden om functioneel te blijven bewegen, ook als er door bijvoorbeeld een spierziekte minder spierkracht is 컬투쇼 베스트 다운로드. De traditionele mechanismes zijn statisch en passen zich niet aan de omgeving of een specifieke taak aan. Doel van dit programma is om mechanismes te ontwikkelen, die zich automatisch aanpassen aan de (wisselende) eigenschappen en wensen van de gebruiker 다운로드. Dit wordt gerealiseerd door slimme ontwerpen te combineren met regelsystemen, die zichtzelf kunnen aanpassen. De patiënt of gebruiker kan hierdoor beter omgaan met veranderingen, zoals bij het verergeren van de ziekte, veranderende omgevingen (bij wandelen op een andere ondergrond) of wijzigingen van taken, wat het onafhankelijke functioneren ten goede komt 캐드 2010 다운로드.