COVR

COVR – veilige samenwerking tussen mens en cobot

Het project COVR is in het leven geroepen door diverse R&D partners 데어데블 시즌1 다운로드. Ondanks de verschillende domeinen waar ze actief in zijn, delen ze hun passie voor cobots . COVR streeft naar een veilige integratie van cobots in ons dagelijks leven 팩맨 게임 다운로드. Tot op heden is er echter weinig bekend over de test- en validatieprocedures van cobotveiligheid . Zodoende daagt COVR cobot ontwikkelaars uit hier een bijdrage aan te leveren vanuit hun vakgebied 다운로드. Deze inzichten stelt COVR namelijk in staat een toolkit samen te stellen die door engineers kan worden geraadpleegd om het veiligheidscertificaat te behalen 다운로드.

Rol van Hankamp Rehab

Ook wij hebben ons aangesloten bij dit project. De intern ontwikkelde hand exoskelet speelt hierin een centrale rol 다운로드. De hand exoskelet moet patiënten met een verzwakte handfunctie weer functionaliteit geven. De geïmplementeerde trackingssensoren vangen de signalen van de patiënt op waardoor de hand in beweging wordt gezet. De vraag is echter: hoe kan de veiligheid van de patiënt worden gewaarborgd? Welke testprocedures dienen te worden doorlopen?

Ontwikkeling veiligheidsprotocol

Aan de hand van onderstaande testopstelling is getest in hoeverre patiëntveiligheid kan worden gewaarborgd met trackingssensoren. Dit heeft geresulteerd in een veiligheidsprotocol die binnenkort te raadplegen is op de site van COVR.