Onderzoek naar het objectief meten van draagtijd van orthesen met behulp van sensoren.

Gepost door: Susan Booijink op 4 mei 2022

Een orthese (of brace) kan alleen effectief zijn als deze wordt gedragen door de gebruiker. In de praktijk wordt er veel gebruik gemaakt van subjectieve methoden zoals dagboeken of vragenlijsten, maar deze leiden vaak tot een overschatting van het daadwerkelijke gebruik 다운로드. Het is daarom belangrijk om de draagtijd objectief vast te stellen. In een recent verschenen artikel in Journal of Rehabilitation Medicine* , door een samenwerking van Hankamp Rehab en de Universiteit Twente, is een nieuw algoritme gepresenteerd dat een objectieve schatting kan maken van de draagtijd van orthesen met behulp van miniatuur temperatuursensoren die in de orthese worden verwerkt 워킹데드 다운로드. Het idee hierachter is dat de temperatuur die de sensor meet gelijk is aan de omgevingstemperatuur als de orthese niet wordt gedragen, en hoger wordt als de orthese wordt gedragen omdat de sensor zich dan dicht bij het lichaam bevindt 다운로드. Het algoritme is getraind en gevalideerd met data van 15 gezonde proefpersonen die tijdens een periode van 24 uur de temperatuurloggers herhaaldelijk hebben om- en afgedaan ei.cfg download. We hebben laten zien dat het algoritme in staat is om in verschillende situaties de draagtijd te schatten met een maximale foutmarge tussen de 0.1% en 13% 다운로드. De sensoren werken automatisch gedurende lange tijd (weken tot maanden). De methode levert geen extra belasting op voor de gebruikers, omdat de sensoren automatisch de temperatuur opslaan gedurende lange tijd (weken tot maanden) zonder te worden hoeven opgeladen of uitgelezen 책 표지 디자인 다운로드. De therapeut kan vervolgens de sensoren op een geschikt moment uit de orthese halen en deze uitlezen.

(https://medicaljournalssweden.se/jrm/article/view/43)