Conventionele vs. robot geassisteerde therapie

Gepost door: Susan Booijink op 25 oktober 2019

Robot geassisteerde therapie begint een steeds grotere rol te spelen in de revalidatie. Diverse studies hebben inmiddels onderzoek gedaan naar de mate van invloed van robot geassisteerde therapie op het herstel van de patiënt ten opzichte van conventionele therapie 다운로드.

Zo ook Aprile,I. et al. (2019). Zij onderzochten in hoeverre robot geassisteerde therapie een positiever effect heeft op bovenste extremiteit revalidatie ten opzichte van conventionele therapie fat32 formatter. Om dit te onderzoeken werd er een onderzoeksgroep samengesteld bestaande uit 30 patiënten. De ene helft ontving robot-geassisteerde therapie en de andere helft conventionele therapie 다운로드. Hierbij werden in het eerste geval ook de Amadeo, Diego en Pablo meegenomen 다운로드. Beide groepen hadden 5 dagen per week, 45 minuten per dag therapie met een totale duur van 6 weken (= 30 sessies).

Op basis van de onderzoeksresultaten werd geconcludeerd dat er bij de patiënten die robot geassisteerde therapie hadden ontvangen significante verbeteringen waren opgetreden in functionaliteit van de bovenste extremiteit 다운로드.

Een bevinding die de positieve invloed van het toepassen van geavanceerde apparatuur in het revalidatietraject op herstel bevestigt. Daarnaast wordt de efficiëntere rol van de therapeut die hiermee gepaard gaat nogmaals benadrukt 핀과제이크 다운로드. Therapeuten worden immers niet vervangen, maar worden in staat gesteld dat te doen waar ze goed in zijn: analyseren en coachen.

 

Bron: Aprile I, Cruciani A, Germanotta M, Gower V, Pecchioli C, Cattaneo D, Vannetti F, Padua L, GramaticaF 아이언 맨 2 다운로드. Upper limb robotics in rehabilitation: An approach to select the devices, based on rehabilitation aims, and their evaluation in a feasibility study. Applied Sciences, 2019 Sep.9, 3920. https://doi.org/10.3390/app9183920