Achtergrondinformatie

ZeroG V3

De ZeroG V3 is een Dynamische Body Weight Support Robot voor patiënten met loop- en balansproblemen 다운로드. Door in de vrije ruimte te trainen kan een dagelijkse situatie zoveel mogelijk worden nagebootst onder veilige omstandigheden. De veiligheid uit zich in de gewichtsondersteunings- en valpreventiefunctie lftp 폴더. Per patiënt kan de mate van gewichtsondersteuning worden bepaald evenals de valpreventie. Naar gelang het traject vordert kunnen zowel de gewichtsondersteuning als de valpreventie worden bijgesteld 다운로드.

Ontlasten van de therapeut

Doordat de patiënt bij het vallen ten allen tijde wordt opgevangen, wordt er ook een veilige en ergonomische werkomgeving voor de therapeut gecreëerd 쥬라기 월드 폴른 킹덤 다운로드. De therapeut wordt fysiek ontlast waardoor de aandacht volledig uit kan gaan naar de behandeling. Het visuele bio-feedback systeem kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren 세계지도 이미지 다운로드.

Andere functies van de ZeroG:

  • Cognitieve oefeningen
  • Brede doelgroep; van CVA patiënten tot patiënten met amputaties
  • Comfortabele valdemping
  • Mogelijk in combinatie met loopband
  • Harnas verstelbaar; van kind tot zwaarlijvige patiënten

Installatie

De ZeroG installatie wordt aan het plafond bevestigd 신화 표적 다운로드. De lengte en vorm van de track zijn volledig afhankelijk van de beschikbare ruimte. Zo is in Polen een track geïnstalleerd in de vorm van een ‘P’ en bij onze zuiderburen een track à 42 meter met diverse bochten.

Meer informatie?

Zie deze brochure of neem contact met ons op.

Voordelen ZeroG V3

Verscheidenheid

Op een veilige manier een scala van patiënten kunnen behandelen door middel van een verscheidenheid aan dagelijkse activiteiten waaronder lopen, balanceren, stappen, opstaan en zitten 다운로드.

Intensieve training in een vroeg stadium

Patiënten kunnen in een vroeg stadium (mits medisch stabiel)  beginnen met het revalidatieproces lftp 폴더. Het is inmiddels bewezen dat intensieve interventies na een neurologische aandoening een positief resultaat kunnen hebben op herstel.

Dynamic Body-Weight Support

Het voelt heel natuurlijk en compenseert voor krachteloosheid en slechte coördinatie 다운로드. Patiënten kunnen actief oefenen in de bewegingen waarbij grote verticale verschillen overbrugt moeten worden (bijvoorbeeld: van zittend naar staand, van de vloer omhoog komen) waarbij gedeeltelijk “offloading” gedaan wordt 쥬라기 월드 폴른 킹덤 다운로드.

Valpreventie

Valpreventie is af te stellen op; valsnelheid of ROM. Door deze ingebouwde functie wordt de angst te vallen bij de patiënt weggenomen en wordt voorkomen dat de patiënt eigen strategieën bedenkt ter compensatie wat ten goede komt aan het revalidatietraject 세계지도 이미지 다운로드.

Gewichtsondersteuning

De mate van gewichtsondersteuning kan worden ingesteld op kilo’s of op een bepaald percentage van het gewicht van de patiënt 신화 표적 다운로드. Deze functie ontlast de therapeut tevens vanuit fysiek oogpunt.

Anticipatie balanstrainingen

ZeroG’s Interactieve Balans Programma helpt bij het bijbrengen hoe te anticiperen bij verlies van balans.

Bio-feedback

Middels bio-feedback wordt inzicht verkregen in de resultaten van de patiënt. Na elke sessie worden de data opgeslagen zodat er per patiënt een progressie rapport opgesteld kan worden.

 

Gebruiksvriendelijk

De Set-up tijd bedraagt maar en paar minuten, dit in vergelijking met alle andere looprobotten. De touchscreen en draadloze therapeut user interface zijn zeer gebruiksvriendelijk.

 

Studies Zero G V3

Uit onderzoek is gebleken dat de FIM score van de patiënten met traumatisch hersenletsel waarbij de ZeroG werd ingezet tijdens de revalidatie significant hoger was dan van de patiënten waarbij de ZeroG niet is ingezet.

Ook interessant

Meer artikelen zijn op aanvraag verkrijgbaar

Video Zero G V3