Achtergrondinformatie

ZeroG V3

De ZeroG V3 is een Dynamische Body Weight Support Robot waarmee patiënten op een veilige en intensieve manier kunnen oefenen ten behoeve van de dynamische stabiliteit en posturale controle. De veiligheid van het systeem uit zich in de gewichtsondersteunings- en valpreventiefunctie. Per patiënt kan de mate van gewichtsondersteuning worden bepaald evenals de valpreventie. Naar gelang het traject vordert kunnen zowel de gewichtsondersteuning als de valpreventie worden bijgesteld. Deze twee geavanceerde functies maken dat de voordelen van de ZeroG verder reiken dan de patiënt. Ook de therapeut heeft voordeel bij deze innovatieve ontwikkeling. Dankzij de ZeroG wordt de therapeut fysiek ontlast waardoor de aandacht volledig uit gaat naar de behandeling. Het visuele bio-feedback systeem kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren.

Andere functies van de ZeroG:

  • Cognitieve oefeningen
  • Brede doelgroep; van CVA patiënten tot patiënten met amputaties
  • Comfortabele valdemping
  • Mogelijk in combinatie met loopband
  • Harnas verstelbaar; van kind tot zwaarlijvige patiënten

 

Meer informatie?

Zie deze brochure of neem contact met ons op.

Voordelen Zero G V3

Verscheidenheid

Op een veilige manier een scala van patiënten kunnen behandelen door middel van een verscheidenheid aan dagelijkse activiteiten waaronder lopen, balanceren, stappen, opstaan en zitten.

Intensieve training in een vroeg stadium

Patiënten kunnen in een vroeg stadium (mits medisch stabiel)  beginnen met het revalidatieproces. Het is inmiddels bewezen dat intensieve interventies na een neurologische aandoening een positief resultaat kunnen hebben op herstel.

Dynamic Body-Weight Support

Het voelt heel natuurlijk en compenseert voor krachteloosheid en slechte coördinatie. Patiënten kunnen actief oefenen in de bewegingen waarbij grote verticale verschillen overbrugt moeten worden (bijvoorbeeld: van zittend naar staand, van de vloer omhoog komen) waarbij gedeeltelijk “offloading” gedaan wordt.

Valpreventie

Valpreventie is af te stellen op; valsnelheid of ROM. Door deze ingebouwde functie wordt de angst te vallen bij de patiënt weggenomen en wordt voorkomen dat de patiënt eigen strategieën bedenkt ter compensatie wat ten goede komt aan het revalidatietraject.

Gewichtsondersteuning

De mate van gewichtsondersteuning kan worden ingesteld op kilo’s of op een bepaald percentage van het gewicht van de patiënt. Deze functie ontlast de therapeut tevens vanuit fysiek oogpunt.

Anticipatie balanstrainingen

ZeroG’s Interactieve Balans Programma helpt bij het bijbrengen hoe te anticiperen bij verlies van balans.

Bio-feedback

Middels bio-feedback wordt inzicht verkregen in de resultaten van de patiënt. Na elke sessie worden de data opgeslagen zodat er per patiënt een progressie rapport opgesteld kan worden.

 

Gebruiksvriendelijk

De Set-up tijd bedraagt maar en paar minuten, dit in vergelijking met alle andere looprobotten. De touchscreen en draadloze therapeut user interface zijn zeer gebruiksvriendelijk.

 

Studies Zero G V3

Uit onderzoek is gebleken dat de FIM score van de patiënten met traumatisch hersenletsel waarbij de ZeroG werd ingezet tijdens de revalidatie significant hoger was dan van de patiënten waarbij de ZeroG niet is ingezet.

Ook interessant

Meer artikelen zijn op aanvraag verkrijgbaar

Video Zero G V3