Achtergrondinformatie

Niet locatiegebonden zijn voor het uitvoeren van kinematische analyses? Dan biedt de Moveo Explorer van APDM uitkomst. Met de Moveo Explorer kunnen er op elke gewenste locatie metingen worden uitgevoerd.

Door de Opals op het lichaam te bevestigen kan er uiteenlopende data worden verzameld omtrent gewrichtshoeken en spatiotemporele gang en balans. Net als bij de Mobility Lab, kunnen de verworven resultaten worden vergeleken met de gestelde normen om zo de juiste conclusies te trekken.

De Moveo Explorer omvat een tweetal samengestelde pakketten:

  • Lower Limb: bestaande uit 7 sensoren waarvan twee voor beide voeten, de boven- en onderbenen en de lumbaal
  • Full Body: bestaande uit 15 sensoren voor het gehele lichaam

De uit te voeren tests staan beschreven op de site van APDM.

Vragen?

Voor meer informatie en/of vragen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Video Moveo Explorer